درخواست برنی سندرز از هوادارانش برای حمایت از هیلاری کلینتون

04 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کنوانسیون حزب دمکرات، روز دوشنبه در شهر فیلادلفیا آغاز به کار می کند تا به نامزدی هیلاری کلینتون برای احراز کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعیت بدهد. این در حالی است که رئیس کمیته ملی حزب دمکرات در پی درخواست برنی سندرز، رقیب خانم کلینتون در انتخابات مقدماتی، از مقام خود استعفا کرده است.