درخواست اسلواکی برای ملاقات با تبعه زندانی اش در ایران

04 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته پس از آنکه تلویزیون دولتی ایران با پخش اعترافات یک شهروند اسلواک، او را به جاسوسی برای سازمان سیا متهم کرد، وزارت امور خارجه اسلواکی این اتهام را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسلواکی در عین حال خواستار ملاقات با ماتئی والوک شده است. گزارش از کوروش صحتی.