درختکاری و محيط زیست

19 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما برای حفظ محیط زیست چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ آیا شما تا به حال در درختکاری مشارکت کرده اید؟ آیا شما نسبت به محیط زیست خود هشیار و حساس هستید؟