درهای بسته ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی

16 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال اعلام مخالفت ناصر مکارم شیرازی، روحانی بلند پایه مورد حمایت حکومت با حضور زنان در ورزشگاه‌‌ها شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده نیز اعلام کرد که تصویب مصوبه در این زمینه «غیرضروری» است و نظرات مراجع تقلید «فصل‌الخطاب» است.