درگیریهای قومی وخشونتها درعراق و سوریه

18 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژنیو عبدو، عضو برنامه خاورمیانه در موسسه استیمسون، در گفتگو با شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا نظرات خود را در ارتباط با چالشهای موجود ودرگیریهای قومی وخشونتها در عراق و سوریه و همچنین در ارتباط با ایران بيان داشت.