درگيری پليس ضد شورش اسرائيل با مسلمانان فلسطينی

27 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

زائران مسجد الاقصی روز چهارشنبه شاهد درگيری پليس ضد شورش اسرائيل با مسلمانان فلسطينی بودند. فضای شهر اورشليم اين روزها به مناسبت پسح، جشن يهوديان به شدت تنش آلود است. فلسطينيان از آن بيم دارند که يهوديان افراطی به مناسبت اين ايام، وارد مسجد الاقصی شوند. گزارش از پروانه هدايت.