درگیری در جمهوری آفریقای مرکزی

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوماندوهای فرانسوی مستقر در جمهورآ افریقای مرکزی کاروانی از خودروهای حامل مسلمانان را برای خروج از پایتخت اسکورت کردند. درگیری های شبه نظامیان مسلمان و مسیحی در جمهوری آفریقای مرکزی به آوارگی تقریبا یک میلیون نفر منجر شده است. در همین حال، بیش از 900 مسلمان از وحشت اقدامات تلافی جویانه مسیحیان در کلیسائی در جمهوری آفریقای مرکزی پناه گرفته اند. گزارش از افشین دور اندیش.