درگذشت جعفر نامدار

16 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر پرویز سیار پیشکسوت داوری فوتبال ایران با پاسخ به پرسش علی‌ عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا خصوصیات برجسته شادروان نامدار را برشمرد.