درباره رفع حصر از رهبران جنبش سبز

10 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در باره رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته است که اهل عمل هستم و نه حرف. آقای شمخانی تصریح کرده که بزودی با خبرنگاران در این زمینه سخن خواهد گفت. درحالی که حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه گفته است دغدغه ما وضعیت پس از پایان حصر است. گزارش از مسعود سفیری.