درام روانی – پلیسی فیلم «دختر قطار سوار»

14 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «زن قطارسوار» The Girl on the Train تصویر زندگی درهم زن های مرفه حومه نیویورک است که در آن، زن دائم الخمری با بازی «امیلی بلانت» به عنوان شاهد یا مظنون در قتل همسر جدید شوهرش، تحت بازجوئی قرار میگیرد. گزارش بهنام ناطقی