بخش دوم «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم»

23 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش دوم «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» How To Train Your Dragon-2 ما را به «برت» شهر وایکینگ ها، باز می گرداند.