بحران شیوع ایدز در زنان تن فروش تهران

01 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر مینو محرز؛ عضو کمیته کشوری ایدز در ایران می گوید، شیوع آلودگی به ویروس ایدز در زنان خیابانی و تن فروش تهران، ۵ درصد است. برای نگاه دقیق تر به این خبر، صدای آمریکا برای با دکتر خسرو افسری، متخصص بیماری های عفونی در کالیفرنیا مصاحبه کرده است.