در حاشیه المپیک

20 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

المپیک امسال را چگونه دیده اید؟ انتظار شما از تیم های ایرانی چیست؟ بازی ها و رقابت ها تا کنون رضایت بخش بوده؟