در آستانه کنفرانس بین المللی نشست جهانی پناهندگان برای حمایت از میلیون‌ها پناهجو

25 آذر 1398