در آستانه انتخابات پارلمانی عراق

08 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه انتخابات پارلمانی عراق که روز چهارشنبه برگزار می شود سیاستمداران و رهبران حزب ها یی که نامزد این انتخابات هستند در کمپین های انتخاباتی خود تعهد می کنند با فساد مبارزه کنند و یک دولت قوی غیر فرقه ای تشکیل دهند. گزارش از علی جوانمردی.