برخورد کژدار و مریز

28 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر الان فتوحی – فعال حقوق بشر – سوئد: برخورد کژدار و مریز با داعش باعث اشغال موصل شده و سپس به ریابش دختران ایزدی هم کشیده شده و حالا گریبان غرب را هم گرفته است.