گزارش شپول عباسی از زندگی و آثار دنیا فنی‌زاده، عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی

08 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دنیا فنی زاده عروسک گردان شخصیت عروسکی کلاه قرمزی پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان امروز چهارشنبه در تهران درگذشت. گزارش شپول عباسی