شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سمت معترضان در شیبان، شمال اهواز

31 تیر 1400