معترضان در اسلام آباد بهبهان با آتش زدن لاستیک اقدام به بستن جاده بهبهان-شیراز کردند

31 تیر 1400