مستندی درباره زندگی دولورس هوئرتا: بله ما می توانیم

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شعار معروف اوباما که می گفت «بله ما می توانیم» از یک آمریکایی آتشین مزاج لاتین تبار به نام دولورِس هوئرتا قرض گرفته شده بود. بسیاری نمی دانند هوئرتا به حقوق مدنی در آمریکا کمک می کند.