شهروندان نگران تنزل ارزش ریال

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران همزمان با گران شدن دلار، مقامات از خروج میلیون ها دلار پول به خارج از کشور توسط مردم نگران از تنزل ارزش ریال خبر می دهند.