وزارت دادگستری آمریکا درباره عملکرد پلیس شیکاگو تحقیق می کند

17 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لورتا لینچ وزیر دادگستری آمریکا از آغاز تحقیق درباره عملکرد پلیس شهر شیکاگو خبر داد. محور این تحقیق نقض سازمان یافته قانون اساسی با توسلِ بیش از حد به نیروی قهریه است.