موارد جدید حیوان آزاری، اینبار در گرگان

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، همزمان با صدور احکام مجازات توسط برخی از محاکم علیه حیوان آزاری، موارد جدیدی از سگ آزاری گزارش شده است. یک ویدئو در فضای مجازی دو پسر جوان گرگانی را در کردکو نشان می دهد که یک سگ را با دستگاه رنگپاش، رنگ می کنند. حامیان حیوانات به سرعت برای درمان سگ اقدام کردند.