عکس‌های سگی که با یک ماشین در جاده مشهد-شاندیز کشیده می شود

11 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عکسی در فضای مجازی بین کاربران ایرانی به اشتراک گذاشته شده که در آن یک خودروی پراید، سگی را با طناب بسته و بدنبال خود می کشد. جزییات زیادی از این اتفاق مشخص نیست. برخی از کاربران با توجه به مکان به تصویرکشیده شده، می گویند این عکس ها در جاده مشهد به شاندیز گرفته شده است.