هیلاری کلینتون: آمریکا در لحظه حساسی قرار دارد

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هیلاری کلینتون با پذیرفتن نامزدی حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فصلی جدید در تاریخ آمریکا گشود. گزارشی از آخرین شب کنوانسیون ملی حزب دموکرات با سخنرانی چلسی کلینتون و هیلاری کلینتون