دموكراسی در ايران

23 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: رامین جهانبگلو، نويسنده كتاب «دموكراسی در ايران»؛ رسول نفیسی، جامعه شناس و نويسنده؛ مريم معمار صادقی، از بنيانگذاران و مديران آموزشكده توانا