عدم تصویب طرح تحقیق و تفحص شهرداری در مجلس

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به نظر شما نظارت بر عملکرد شهرداری تهران لازم است؟ به نظر شما نظارت بر عملکرد شهرداری باید برعهده چه نهادی باشد؟