عدم تناسب بودجه های مقابله با سوانح

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما چگونه از سوانح مطلع می شوید؟ شما چگونه نسبت به این سوانح واکنش نشان می دهید؟ تا به حال به گروههای امدادگری و گروههای حامی امدادگران یاری رسانده اید؟ آیا اطلاع رسانی ها شامل درخواست کمک هم هست؟