عدم پرداخت حقوق به نیروهای مسلح

06 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید دولت حقوق ماه گذشته نیروهای مسلح را پرداخت نکرده است. پیش از این، تنها گزارش های مربوط به پرداخت نشدن دستمزد کارگران رسانه ای می شد. گزارش از وفا آذربهاری.