دلايل گراني ۸۰ درصدي مرغ در ايران

21 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قیمت گوشت مرغ در ایران به سیر صُعودی خود ادامه می دهد . در حالی که قیمت مرغ ، در شش ماه گذشته هشتاد درصد افزایش یافته است ، گزارش ها از ، گم شدن ۵۰ هزار تن خوراک دام و طیور ، و فاسد شدن ۳۰۰ تن مرغ ذخیره سازی شده ، از سوی دولت دارد . گزارش از وفا آذربهاری