دلایل افزایش فقر، تصمیم بانک مرکزی برای صدور کارت های جدید اعتباری، و افزایش هزینه های جاری دولت ایران

28 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وضعیت معیشت شما که در ایران هستید نسبت به سال های قبل چه تغییری کرده؟ آیا قدرت خرید شما افزایش یافته و در رفاه بیشتری زندگی می کنید یا اینکه احساس می کنید سفره خانواده شما کوچک تر شده و فقیرتر شده اید؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می گوید بر تعداد فقرا در شهرها و روستاها افزوده شده است.