دکتر کامیار علایی: سوزاندن کتاب پزشکی مرجع و محکومیت پزشکان معترض، بدعتی خطرناک است

23 بهمن 1398