دکتر جمشید اسدی: جان مایه جمهوری اسلامی رانت است

20 آذر 1397
بشنوید
دکتر جمشید اسدی: جان مایه جمهوری اسلامی رانت است
آغاز این برنامه در ساعت: 4:50 بعد از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.