دختر پل نیومن و محصولات ارگانیک

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی وضع مالی آدم خوب نباشد، خرید ماده غذایی مناسب کار دشواری است. تا صحبت از سلامت غذاها به میان می آيد بسیاری یاد مواد ارگانیک می افتند. خیلی ها مواد غذایی ارگانیک مصرف می کنند که می تواند 50 تا 100 درصد گاهی از مواد غیرارگانیک، گرانتر باشد. يکی از کسانی که معتقد است صرفا بايد غذاهای ارگانيک مصرف کرد دختر پل نیومن است.