دخالت در حریم شخصی شهروندان

28 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ثبت دخالت در حریم شخصی شهروندان با دوربین و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی چقدر مفید است؟ آیا شما تجربه‌ای از نقض حریم شخصی و آزادی‌های فردی‌تان دارید؟