شیرجه های وحشتناک در رودخانه ای در کوزوو

11 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کوزوو صدها تن روز یکشنبه برای تماشای رقابت های سنتی شیرجه خود را به حاشیه رودخانه یا درین سفید در کنار پلی بر روی رودخانه رساندند.