دیوار چین به سرعت در حال تخریب است

30 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوار چین که بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد یکی از مهم ترین بناهای باستانی ساخت بشر است. به گزارش فرد وانگ خبرنگار صدای آمریکا این دیوار بدلیل بی توجهی به سرعت رو به نابودی می رود.