صنعت خودروهای بدون راننده

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنعت خودروسازی در زمینه ساختن اتومبیل های بدون راننده به پیشرفت زیادی دست یافته است. با این حال پژوهشگران می گویند طراحی خودروهایی که از تصادف اجتناب کند با در نظر گرفتن غیر قابل پیش بینی بودن نحوه رانندگی راننده های دیگر خودرو ها کار دشواری است.