هشدار دمیستورا: صلح متزلزل سوریه در خطر فروپاشی است

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه می گوید روند شکننده ی صلح آن کشور، بدلیل تشدید درگیری و کمبود کمک های بشر دوستانه در خطر فروپاشی قرار دارد.