اعتیاد به اینترنت مسئولان را به فکر ابزار ترک اعتیاد انداخت

16 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آفکام نهاد نظارت بر خدمات اینترنتی و ارتباطات بریتانیا در گزارش جدید خود گفت، مردم بریتانیا به طور متوسط هفته ای ۲۵ ساعت یا بیش از یک شبانه روز کامل پای اینترنت هستند. و به دنبال انتشار این خبر موج تازه ای در فضاهای مجازی به راه افتاد. سم زدایی برای ترک اعتیاد اینترنتی و تکنولوژی.