تحقیق جدید و روشهای کاهش شیوع جهانی بیماری دمانس یا زوال ذهن

31 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کمیته تخصصی متشکل از ۲۴ پژوهشگر بین المللی بیماری های مغز و اعصاب با انتشار نتایج تحقیقی خود در مجله لنست مدعی شده اند که شیوه زندگی سالم ادامه تحصیل اجباری تا پایان ۱۵ سالگی و درمان کم شنوایی شیوع جهانی دمانس یا زوال ذهن را به یک سوم کاهش خواهد داد. گزارش شیده رضایی