فسیل ۹۰ میلیون ساله شاید به حل یک معمای دایناسوری کمک کند

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان دایناسوری را کشف کرده اند که می تواند به توجیه بدن عظیم دایناسور "تی رکس" کمک کند. دانشمندان دانشگاه ادینبرو اسکاتلند به همراه همکاران آمریکایی و روس خود فسیل هایی را در ازبکستان کشف کرده اند که نشان از یک دایناسور به اندازه اسب دارد.