پژوهشگران: ایستادن های پیاپی و متناوب در کاهش قند خون موثر است

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش در دانشگاه ایالتی فینیکس آریزونا نشان داده است که ایستادن های متناوب و پیاپی در طول روز به کاهش قند خون کمک می کند. پژوهشگران می گویند، گر چه این اقدام برای کنترل قند خون کافی نیست اما تغییر در عادات زندگی اگر با قدم های کوچک آغاز شود ماندگار تر است.گزارش شیده رضایی