امید‌های تازه برای درمان دیابت و چاقی با ابتکار دانشمند ایرانی

12 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ساخت یک ملکول جدید توسط پروفسور علی توسلی، پژوهشگر ایرانی و استاد بیوشیمی دانشگاه ساوت همپتون بریتانیا، امیدهای تازه‌ای برای درمان چاقی و دیابت بوجود آورده است.