عذرخواهی قاضى مرتضوی از قربانیان کهریزک

23 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران بابت پرونده کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرده است. به نظر شما چرا آقای مرتضوی پس از هفت سال از این بابت عذر خواسته است؟