عذرخواهی پس از نیم قرن سکوت

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاید بسياری از شماها اسم قرص تالیدومید را هرگز نشنیده باشید. اما این قرص و سازنده آلمانی آن شرکت گرون نتال، 50 سال پیش از کفر ابلیس هم مشهورتر بود و متاسفانه شهرت تالیدومید نه به خاطر معجزه درمان مادران باردار که به دلیل ناقص کردن فرزنداني که در شکم داشتند بود. بچه هایی که اگر زنده باشند امروز 50-60 ساله اند و احتمالا بعضي از شما ها هم آنها را دیده اید. كساني كه در اثر عارضه مصرف این دارو توسط مادرشان بدون دست و پا یا با دست و پاهای کوتاه بدنیا آمدند. حالا پس از ٥٠ سال سازندگان دارو از قربانيان خود عذرخواهي می كنند. گزارشی از دکتر شیده رضایی.