دهکده جهانی دبی

17 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت 18 سال از پیدایش، گلوبال ویلج یا دهکده جهانی دبی اکنون به نمادی در تاریخ امارات متحده عربی بدل شده است. دهکده جهانی دبی واحه ای از فرهنگ های مختلف منطقه را به نمایش می گذارد. هیچکس به گفته سازمان دهندگان این بازار بزرگ از دهکده جهانی دبی دست خالی بیرون نمی رود.