ده سال سفرهای استانی خامنه ای، قبل از انتخابات

22 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همانطور که در بخش های دیگر خبری اشاره شد، آیت الله خامنه ای امروز به خراسان شمالی سفر کرده است. پیش بینی می شود او در این سفر درباره ی انتخابات ریاست جمهوری که خردادماه برگزار می شود سخنرانی کند. در ده سال اخیر، آیت الله خامنه ای ، پیش از هر انتخاباتی، یک سفر استانی رفته تا در مجموعه ای از سخنرانی ها،نظرش درباره انتخابات را به حامیان اش منتقل کند. آرش سیگارچی، نگاهی انداخته به سابقه سفرهای استانی پیشین رهبر جمهوری اسلامی.: