ده هزار کارگر به شرایط بد اقتصادی کشور اعتراض کردند

28 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ده هزار کارگران ایرانی نسبت به شرایط بد اقتصادی اعراض کردند. این اعتراض در نامه ای به وزیر کار ایران منعکس شده است. گزارش از احمد باطبی.