ده ها سال جدایی ایران و آمریکا

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر تاریخی باراک اوباما به کوبا بعد از دهها سال جدایی، آغاز جدیدی در روابط دو کشور را نوید می دهد. به نظر شما پیش زمینه های شروع روابط، بعد از دهها سال جدایی چیست؟